focusone
        องค์กรที่ต้องจัดซื้อ Software ERP ต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายค่า License รวมไปจนถึง M&A รายปี ที่มีราคาแพงมหาโหด อีกทั้งยังไม่สามารถนำระบบงานมาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ ถึงเวลาเปลี่ยนสู่ระบบ ERP ที่ดีกว่า ประหยัดต้นทุนมากกว่า และตอบสนองการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพิ่มผลกำไรให้กับกิจการ สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ Focus One เป็น ERP รายเดียวของคนไทยที่มีโครงสร้าง ERP ที่สามารถแข่งขันกับ Software ระดับโลกได้ ไม่ได้โม้ Read More …
        เครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้เป็นรูปธรรมทางด้านการจัดการ และสามารถมอบหมาย ติดตาม และประเมินความสำเร็จ สามารถสร้างแผนกลยุทธ์ Feasibility Management และการติดตามเพื่อผลักดันให้ทีมงานผู้เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือในการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ Practice ของ Strategic Management ที่เรามีถูกใช้ในการบริหารจัดการกิจการที่มีมูลค่าทางธุรกิจหลักแสนล้านบาท และสร้างมูลค่ากำไรส่วนเพิ่ม มากกว่า 5,000 ล้านบาท Read More …
        ระบบงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM และ Sales Force ที่รองรับการวางเป้าหมายทางการขายระดับกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนงานสู่ทีมขายระดับปฏิบัติการ ที่รวบรวมเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่งานขาย เพื่อพิชิตยอดขาย และจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม และโอกาสทางการขาย ที่ไม่สร้างภาระกับตัวแทนขายของบริษัท โดยข้อมูลลูกค้า และโอกาสทางการขายจะถูกจัดเก็บแบบรวมศูนย์ ทำให้บริษัทรู้จักลูกค้า Read More…
P21
        การบริหารองค์ความรู้ในองค์กรปัจจุบัน ระบบงาน KM ไม่เพียงพอต่อการสร้างศักยภาพของบุคลากร Focus One P21 คือ Platform ของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นที่การจัดการบริหาร Know How ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดเก็บข้อมูลทางด้านองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนาคน ตามทฤษฎีการศึกษา แบบ ศตวรรษที่ 21
        เรามี Know How และ Experience ทางด้านระบบการจัดการทางด้านระบบผลิต หากคุณเป็นอุตสาหกรรมที่เคยขึ้นระบบงาน ERP สำหรับ Manufacturing แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ เราเป็นคำตอบสุดท้ายของระบบงาน ERP ที่สามารถช่วยให้กระบวนการบริหารการผลิตสามารถ วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ทางด้านต้นทุน ได้
        หลักสำคัญ 4 ประการของ ERP for Real Estate ที่ได้ตกผลึกฟังก์ชันงานที่สำคัญ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เรามี Practice จาก Customer Experience เชิงการจัดการทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถบริหารผลกำไร และสร้างเม็ดเงินทางด้านการพัฒนาทรัพย์สินอย่างยั่งยืน
1. Feasibility and Project Value
2. Budgeting Control
3. Project Costing
4. CRM for Real Estate Read More..
        Focus One ตอบสนองยุคการค้าขาย ดิจิทัล 4.0 ด้วยการสร้างช่องทางการขาย สำหรับธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง แบบไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็น E-commerce , POS Online , POS Offline , Mobile Order , Social Marketing และบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบงาน ERP ทำให้กระบวนการบริหารรายได้ถูกจัดการจากส่วนกลางทั้งหมด โดยไม่ต้องแยก Software ออกเป็นหลายระบบ
        Chat สำหรับธุรกิจ และคนทำงาน สามารถใช้ Chat Application ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ โดยสามารถสร้างการมอบหมายงาน ติดตามงาน บันทึกการนัดหมายผ่าน E-Calendar และเชื่อมโยงกับระบบบริหารงานแบบรวมศูนย์ (Enterprise Work Management)
        เครื่องมือการวิเคราะห์ยอดขาย และ Profit Analysis ที่ไม่ว่าคุณจะใช้ Software ตัวใดก็ตาม คุณสามารถมีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์การตลาดและการขาย โดยเครื่องมือนี้มี Pre-Build สำหรับการวิเคราะห์กำไรทางธุรกิจที่ถูกออกแบบและใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันทางด้านการตลาดที่ดุเดือด
        ยินดีให้คำปรึกษาทุกขนาดกิจการตั้งแต่ SME ยันธุรกิจ Enterprise เพราะ ลูกค้าของเรามีตั้งแต่เล็กมาก จนถึงใหญ่มาก ที่ใช้ Solution ของเราในการแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ถึงระดับกลยุทธ์ ที่นี่มีองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คุณจะคาดไม่ถึง